Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Hoe zinvol is het bezwaar tegen de plannen van de Prinsenstichting als men al volop bezig is?

Is dit “weer een truc van de gemeente”?

Wettelijk gezien is het zo dat als een (ver-)bouwaanvraag door de gemeente is gehonoreerd de aanvrager direct met de uitvoering van het werk kan beginnen. De aanvrager neemt dan wel het risico dat deze alles weer moet afbreken en terug moet brengen in de oude staat als de bezwaarmakers gelijk krijgen.
Moreel-ethisch vinden wij dit, zeker gezien de redenen waarom de Prinsenstichting tot haar plannen is gekomen, een verwerpelijke gedachte. Gelijktijdig kunnen we niet anders dan in bezwaar gaan, om onze WOONwijk niet nog verder kapot te maken.
Conclusie: het starten met de (ver-)bouw is geen ‘truc van de gemeente’, maar de gemeente neemt willens en wetens het besluit om de toenemende verkeersdruk op de rondweg in Westerkoog te negeren.

Worden de bezwaarmakers wel ontvankelijk verklaard?
Als iemand bezwaar maakt wordt er o.a. gekeken of de bezwaarmaker juridisch gezien belanghebbende is. Lees verder……
Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat een bewoner van Krommenie bezwaar maakt tegen bomenkap in Westerkoog. Op verzoek van de gemeente heeft het bestuur alle activiteiten vanaf de oprichting van de Stichting moeten beschrijven. Als we alle bewijzen hadden opgestuurd, dan hadden er een honderdtal A4-tjes, dubbelzijdig gedrukt, richting de gemeente gegaan…. Gelukkig was een samenvatting voldoende.
De gemeente heeft de Stichting wel ontvankelijk verklaard, maar de individuele bezwaarmakers zijn niet-ontvankelijk verklaard.
De externe hoorcommissie gaat kijken of de, door de gemeente genomen, besluiten gegrond zijn. Blijft de gemeente bij haar besluit, dan kunnen de bewoners die niet-ontvankelijk zijn verklaard, hier bezwaar tegen maken.