Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Zij tegen wij of wij tegen zij?

De gemeente is al sinds het begin van de kwestie ‘de busbrug’ verantwoordelijk voor het tegen elkaar uitspelen van bewoners van Westerkoog en Westerwatering.

In de ruim 30 jaar dat dit speelt is er sprake van bouwen, bouwen, bouwen, loze beloftes (zoals ondertunneling naar Vincent van Goghweg), geen handhaving van inrijverbod tijdens de spits, geen snelheidscontroles, toezeggingen die niet uitgevoerd worden, valse verwachtingen enzovoort. Wij begrijpen de problematiek van de bewoners van Westerwatering, we begrijpen hun frustraties (die wij ook hebben).

Voor ons is er geen ‘zij tegen wij’, maar samen tegen de gemeente. We hebben een aantal malen geprobeerd om met de bewonersvereniging van Westerwatering in gesprek te gaan, helaas zonder resultaat. Wel is er een zeer betrokken bewoner in Westerwatering die via andere kanalen de gemeente probeert te laten inzien dat het gemeentelijke beleid inzake de busbrug en mobiliteit voor beide wijken problematisch is.