Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Nieuwsbrief april 2024

Het is lang stil geweest vanuit onze kant, met als reden dat er rondom het besluit ‘volledige openstelling Busbrug de Binding’ vanuit de gemeente niets meer is gebeurd.Inmiddels hebben wij een aantal relevante zaken te melden.

Weigering vergunning

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland laten weten dat in het kader van de Wet Natuurbescherming een vergunning tot volledige openstelling van Busbrug is geweigerd. Hierop kan binnen 6 weken door de gemeente beroep worden aangetekend.
Artikel 2.7 lid 2:
Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.
We juichen nog niet heel hard, maar als u goed luistert hoort u het al wel een klein beetje… De reden voor deze weigering levert natuurlijk geen gejuich, omdat het opnieuw duidelijk maakt dat Zaanstad weinig tot geen oog heeft voor de kwaliteit van de natuur!
Wie er niet blij zijn met dit bericht zijn de bewoners van Westerwatering. Wij vinden dat heel begrijpelijk, want zij wachten al vele jaren op een 3e volwaardige ontsluiting van hun wijk d.m.v. een tunnel ter hoogte van de Vincent van Goghweg. Helaas is hun ergernis niet altijd naar de gemeente gericht, maar ook naar ons als ‘de egoïstische bewoners uit Westerkoog’. Vaak ontbreekt het bij velen aan historische besef want als men die wel heeft dan zou men weten dat de gemeente voor Westerkoog al ruim 35 jaar verkeerde beslissingen neemt. We hebben aan een actiegroep, die de brug 24/7 open wil, gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Helaas is men niet op onze uitnodiging ingegaan.

Nieuwbouw centrum Westerkoog

Zoals u weet hebben we tegen deze plannen bezwaar gemaakt omdat er vanwege deze nieuwbouw nóg meer verkeer op de rondweg komt. Bovendien maakt het de ‘weg binnendoor’(ook op alternatieve wijze, bijv. verdiept) definitief onmogelijk. Op 16 april gaan we voor een zitting naar de Raad van State (RvS) in Den Haag.
De uitspraak van de RvS zal na een aantal weken bekend zijn. Uiteraard hoort u dan direct van ons.

Zwartboek

Vorig jaar hebben we u gevraagd om mee te werken aan een zwartboek over de verkeersonveiligheid in onze WOONwijk. Hierop hebben we ruim 100 reacties gehad, waarvoor onze dank.
Alle reacties hebben we met bijbehorende foto’s in een zwartboek gezet. Daarbij hebben wij niet alleen duidelijk gemaakt welke onveilige situaties er zijn, maar ook welke oplossingen wij nu wensen (eisen).
De verwachting is dat het eind april is afgerond waarna wij het met zoveel mogelijk bewoners van Westerkoog aan de gemeenteraad kunnen overhandigen. Zodra we een datum weten krijgt u een uitnodiging van ons om mee te gaan naar het stadhuis. Daarna kunt u het zwartboek op onze website vinden

Werkgroep Spoorse doorsnijding

Deze werkgroep houdt zich bezig het zogeheten ‘Guiswegproject’, waarbij de Spoorwegovergang gesloten zal worden.
Twee van onze bestuursleden houden zich ook bezig met deze materie omdat het project veel méér is dan de Guisweg-overgang sluiten en een autotunnel aanleggen. Er komt van en naar Assendelft een op- en afrit naast de huidige open afrit vanuit onze wijk naar de A8. Er zal daardoor nog meer verkeer door onze wijk gaan, terwijl het nu al veel te druk is op de rondweg.
Om al het mogelijke te doen om de huidige plannen te bestrijden hebben we besloten onze jurist hierover te raadplegen. Met hem zullen we onderzoeken wat de beste strategie is.
Uiteraard zal hij ons ook blijven adviseren als er beweging zit in het dossier ‘Busbrug’.

Parkeerbeleid Zaanstad

Wellicht heeft u in de Orkaan al over het parkeerbeleid van Zaanstad gelezen. Hierin staat o.a. dat er in de (verre?) toekomst plannen zijn om in een deel van Westerkoog betaald parkeren in te voeren. Wij hebben dit ter kennisgeving aangenomen en zullen ons als stichting hierover beraden zodra er plannen zijn om in onze wijk betaald parkeren in te voeren.
Voor meer informatie zie: https://www.deorkaan.nl/parkeren-in-zaanstad-volledig-op-de-schop/

 

Voor in uw agenda

We houden op maandag 4 november 2024 onze sympathisantenavond. Op deze avond praten we u bij over wat er speelt, leggen we verantwoording af over wat er met uw jaarlijkse bijdrage gebeurt en gaan met u in gesprek over wat u bezighoudt met betrekking tot de verkeersveiligheid en gezonde woonomgeving van Westerkoog. In oktober krijgt u de verdere informatie over de sympathisantenavond toegestuurd. 

Financiën

Uw jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,00 kunt u overmaken op NL24 TRIO 0379745488 t.n.v. Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog te Koog aan de Zaan.

Met vriendelijke groet,
Namens de stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog,
Agnes Nobel, voorzitter