Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Nieuwbouwplannen centrumgebied Westerkoog

De nieuwbouwplannen voor het centrumgebied van onze wijk wordt door de gemeente beschreven als ‘opwaardering van het centrum van Westerkoog’, maar wat niet wordt opgewaardeerd, is de chaotische en vaak vervuilde parkeerplaats met de vele afvalbakken aan de andere kant van het winkelcentrum. 

In de nieuwbouwplannen is sprake geweest van de bouw van 10 bungalows op het groen van de beoogde ‘weg binnendoor’. Echter: op www.Zaanstad.nieuws.nl lazen we dat de gemeente nu vindt dat: ‘deze bebouwing afbreuk doet aan de hoofdgroenstructuur terwijl die hier juist versterkt kan worden. Door de plek in te richten als ecologische verbindingszone’. De 10 bungalows komen er dus niet (maar wij juichen niet te vroeg, want niets is veranderlijker dan de ideeën van de gemeente).

Dit betekent ook dat de (gedeeltelijk verdiepte) aanleg van de weg binnendoor mogelijk blijft. De hoogbouw, die nu in de plannen staat, loopt tot aan de beoogde weg binnendoor. Ook verdwijnen er parkeerplaatsen, maar dat wordt door de gemeente ontkent. Men verwacht dat er 300 autobewegingen per 24 uur bijkomen en dat de rondweg dit goed aan kan. 

De noodzaak van het bouwen van woningen is heel logisch. De plannen zijn typische ‘des Zaanstads’: bouwen,  bouwen, bouwen en daarna pas nadenken over de infrastructuur. Wij vinden dat de rondweg in onze wijk moet worden ingericht als erfontsluitingsweg waarbij maximaal 30 km/uur mag én kan worden gereden. Zolang dat niet gebeurt zullen we tegen elk plan dat extra druk op de rondweg geeft bezwaar maken.