Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Het Guiswegproject

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al dat 2 van onze bestuursleden zich daar ook mee bezig houden. Dit, vanwege de grote impact die wij denken dat dit project zal hebben op – ook – de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze wijk! Als tenminste de huidige plannen doorgaan. En dan gaat het vooral om de aanleg van een volledige aansluiting vanaf de Guisweg op de A8 in beide richtingen: nu alleen van en naar richting Amsterdam, dan ook van en naar Heemskerk.
We zeiden het al: “als de huidige plannen doorgaan”. We hebben echter goede hoop dat dit tij nog te keren is en daar zijn verschillende argumenten voor. We noemen (niet uitputtend):

  • De optie van het verdiepte spoor is wat ons betreft nog steeds “in the picture”, omdat hij veel goedkoper is en als een goed alternatief kan dienen voor het huidige plan. Waarbij het feitelijk niet meer alleen om de spoorwegovergang gaat. En daarbij speelt ook de grote stikstofbelasting van het Natura2000 veld in het nieuwe plan een belangrijke rol;
  • De afsluiting van op- en afrit 2 (boven de AH) levert vele problemen op voor o.a. het vrachtverkeer vanaf de Lagedijk, maar voor hen niet alleen. Het betekent ook een beduidend grotere belasting voor de bedoelde autotunnel onder het spoor, waarvan de capaciteit vermoedelijk gewoon ook onvoldoende zal zijn!
  • De fietstunnel levert i.t.t. de beweringen van wethouder Slegers géén veilige situatie voor de fietsers op.
  • Ook bij de politiek is weinig tevredenheid over de huidige plannen. Ze lijken vooral Amsterdam, Prorail en de NS te dienen, maar Zaanstad heeft er feitelijk weinig aan!


Kortom, goede redenen om energie te steken in het voorkomen van deze naar onze (en hopelijk ook uw) mening ongewenste ontwikkeling. We spreken in dit verband momenteel met verschillende politieke partijen, met de gemeenteraad en deden dat al met B&W. We horen graag uw mening, die u aan ons kunt mailen (mail aan veiligwesterkoog@gmail.nl).