Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

De nieuwe plannen voor de rondweg: een GOW30 weg?

De gemeente heeft nu het voornemen om de rondweg om te vormen tot een GOW30 weg (Dat staat voor een GebiedsOntsluitingsWeg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Goed nieuws? Dat hangt van een aantal andere factoren af. Allereerst is het natuurlijk heel goed dat de maximum toegelaten snelheid verlaagd wordt naar 30 km/uur, een langgekoesterde wens van vermoedelijk alle wijkbewoners! Maar …. Gaat de gemeente daarop handhaven? Er wordt vooral gesproken over aangepaste inrichting om die snelheid “af te dwingen”. Echter, er wordt óók gesproken over de noodzaak van doorstroming. En die twee bijten elkaar natuurlijk. In Amsterdam is nu al gebleken dat handhaving noodzakelijk is, wil die snelheidsverlaging er feitelijk ook komen. En op onze rondweg wordt steevast (veel) te hard gereden, ook bij 50 max! Een andere verrassing bleek de volgende: er wordt in de notitie waarin Zaanstad haar GOW30 plannen aankondigt als capaciteitsprognose voor de rondweg een aantal van 7.500 mvt/etmaal aangekondigd! Dit lazen we 4 dagen na de uitspraak van de Raad van State, waarin de gemeente nog met verve 10.000 mvt/etmaal verdedigde. Rara, hoe kan dat? Waar gaat het verkeer van de nieuwe appartementen dan naar toe? En als de busbrug 24/7 open is? En de Guiswegplannen? Wie het weet mag het zeggen, maar wij geloven dit verhaal dus niet zonder meer!