Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Contact Hart voor Stad (HvS)

In het verleden was deze vereniging Zaanstadbreed heel actief en werd door de gemeente heel serieus genomen in hun adviezen bij planologische besluitvorming. 

In de loop der jaren werd HvS steeds meer een ‘slapende vereniging’ op één onderwerp na: de plannen rondom de sluiting van de spoorovergang bij de Guisweg. Hoewel door de gemeenteraad besloten is om een tunnel voor auto- en fietsverkeer te maken, blijft Hart voor Stad strijden voor een treintunnel. Onze stichting is ook voor dat laatste, mede omdat er daarnaast ook plannen zijn om een extra op- en afrit van en naar Assendelft  te maken. Die zal gerealiseerd gaan worden naast de op- en afrit vanuit Westerkoog van en naar de A8, dus direct grenzend aan onze wijk.
Zowel HvS als wij verwachten daardoor (veel) meer doorgaand (sluip)verkeer door Westerkoog. Dit achten wij zeer ongewenst!

Afgesproken is dat beide organisaties elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen en relevante informatie gaan uitwisselen. Wij onderzoeken verder in hoeverre onze Stichting eventueel partij kan zijn in juridische procedures tegen de huidige Guisweg-projectplannen.