Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Hoorzitting van 8 maart j.l. tegen de verbouw- en nieuwbouwplannen Prinsenstichting.

Behalve de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog hebben 17 bewoners bezwaar gemaakt tegen deze plannen. Waarom is tegen deze plannen bezwaar gemaakt?
Het belangrijkste bezwaar was/is dat de mogelijkheid van de weg binnendoor na het uitvoeren van deze plannen nóg verder onder druk komt te staan. De bewoners voelen zich niet veilig op de rondweg, men wil niet nóg meer verkeer over de rondweg. Hoe logisch is het dat verkeer dat niets in onze WOONwijk te zoeken heeft rechtdoor van en naar Westerwatering en de Guisweg kan gaan?
Vanwege de grote hoeveelheid bezwaren is er door de gemeente aan een externe commissie gevraagd een hoorzitting te houden. Deze commissie zal aan B&W een advies uitbrengen. Dit advies kan B&W naast zich neerleggen. Na ongeveer 5 weken zullen de bezwaarmakers het besluit van B&W te horen krijgen.