Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Het is oorverdovend stil ...

Zoals al eerder vermeld is het erg stil rondom de plannen van de gemeente rondom de volledige openstelling van de busbrug. Daarvoor zijn twee redenen te bedenken.

1 De problematiek rondom de stikstofproblematiek lijkt is groot. De gemeente denkt dit door middel van uitruil met een fabriek 5 kilometer van de busbrug vandaan te kunnen oplossen. Wij denken dat men ten stadhuize wel degelijk beseft dat dit juridisch gezien geen haalbare kaart zal zijn. Vooral omdat de busbrug niet ver van een natura 2000-gebied ligt.

2 Nadat half maart de gemeenteraaadsverkiezingen zijn geweest is er sinds kort een nieuw college. Hoewel nieuw????? Het zijn dezelfde partijen die weer in het college zitten!!! En helaas is het dezelfde wethouder die zich over het dossier busbrug buigt. Zijn woorden in 2021 uitgesproken wil hij beslist in daden omzetten “ik zal als wethouder het dossier busbrug sluiten.”

NB. Vlak voor het opmaken van deze nieuwsbrief werd bekend dat het kabinet voor alle natuurgebieden een verlaging van 70% van de stikstofuitstoot wil realiseren. Dat zou een streep halen door vrijwel alle infrastructurele uitbreidingen rond het Westzijderveld!