Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

De Prinsenstichting heeft (ver-)bouwplannen

Er heeft hierover een vooraankondiging in de krant gestaan. We kunnen hier nog niet op reageren: dat kan pas als er een besluit door de gemeente is genomen. Gaan we dat ook doen?

Als het om een interne verbouwing gaat, dan gaan we hier niet tegen in beroep. Als het om uitbreiding van gebouwen gaat echter wel: dan is de mogelijkheid van een eventuele weg binnendoor verkeken.

We houden de aankondigingen nauwlettend in de gaten.