Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Brief over het nieuwbouwplan in het centrum van Westerkoog

Deze brief over de nieuwbouwplannen in het centrum van Westerkoog.  U wordt uitgenodigd om op woensdag 26 januari van 19:30-21:00 deel te nemen. U kunt u vóór 25 januari per mail aanmelden. Stuur uw naam, woonadres en het aantal personen waarmee u  wilt deelnemen op naar: MAAKmidden@zaanstad.nl  Voor meer informatie: https://westerkoog.zaanstad.nl/nieuws/informatiebijeenkomst  

Hoe denken wij over deze plannen?
Dat er meer woningbouw in Zaanstad moeten komen is duidelijk. De nieuwbouw komt gedeeltelijk vlak langs de oorspronkelijk geplande weg binnendoor. Bovendien maken de geplande 10 bungalows tussen de gebouwen van de Prinsenstichting de weg binnendoor helemaal onmogelijk. Wij hebben daarom bij de gemeente al eerder gepleit om met deze plannen te wachten tot het definitief is dat de weg binnendoor er wel/niet komt. Dit in samenhang met de volledige openstelling van de busbrug. 
In december 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen dat de 10 bungalows NIET in de voorliggende plannen mogen worden meegenomen. Dit kan en mag derhalve NIET een gesprekspunt zijn op de informatiebijeenkomst van 26 januari. Wethouder Slegers heeft overigens diverse keren gezegd de optie van de weg binnendoor te willen onderzoeken. 
We hebben, tot nu toe tevergeefs, gepleit om de nieuwbouw verder van de geplande weg te realiseren en de plannen voor de bungalows op te schorten. Ons advies is om u aan te melden om ook uw zorgen te delen.