Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Brief Guisveldproject

In de brief over de plannen van het Guiswegproject wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Sommigen hebben al een mail ontvangen met de aankondiging dat er op maandagavond 7 februari van 18:30-19:30 uur een online informatie-avond voor Westerkogers is. De komende week krijgt iedereen een brief met deze aankondiging. 

Hoe denken wij over deze plannen?
Verwacht wordt dat er in de toekomst in 1 uur de spoorbomen ca. 1 uur en 6 minuten 😉  dicht moeten om de hoeveelheid passerende treinen te kunnen verwerken. Het is duidelijk dat de spoorwegovergang nu al een bottleneck is.
In de voorliggende plannen wordt gesproken over 2 opties. Echter: al langer is er de wens om het spoor te verdiepen zodat het westen van Zaanstad eindelijk echt verbonden wordt met de rest van de stad. In de gemeenteraad is hiervoor een amendement aangenomen en er is geld vrijgemaakt om deze optie te onderzoeken. Van dit alles wordt in het schrijven met geen woord gesproken en dendert men voort op de ingeslagen weg. Wij zien een verdiept spoor ook als de beste oplossing.
Er is in beide opties naast de oprit vanuit Westerkoog richting Amsterdam een afrit gepland voor verkeer vanuit Assendelft. Tevens is in beide opties een oprit richting Assendelft gepland die naast de afrit richting Westerkoog komende vanuit Amsterdam komt te liggen. 
In een optie is het plan om de op-en afrit in oud Koog bij de Albert Heijn af te sluiten. Dat betekent dat vrachtverkeer vanuit Amsterdam via de nieuw aan te leggen tunnel naar en van Oud-Koog moet rijden. 
Bewoners die aan noordkant van Westerkoog wonen zullen nog meer geluids- en milieuoverlast krijgen. Overigens is ook verder in de wijk nu al het verkeer van de A-8 goed te horen. Wij verwachten dat bewoners, die in het noorden van Westerwatering wonen, de nieuwe op- en afrit gaan gebruiken om via Westerkoog sneller thuis of op de A-8 te zijn. Daarnaast verwachten we meer sluipverkeer van en naar Assendelft dat door Westerkoog gaat rijden. 
Vanwege de aanleg van de tunnel en de op- en afritten zal het volledige openstellen van de busbrug een goede reden voor de gemeente zijn en als calamiteit gezien worden. Wij pleiten er daarom voor dat de weg binnendoor wordt aangelegd zodat verkeer dat niets in Westerkoog te zoeken heeft een snelle, meest veilige en een minst vervuilende oplossing is.
Wij verwachten tijdens de bouw en daarna in Westerkoog meer verkeersdrukte en toename van geluids- en milieuoverlast.

Ons advies is om u voor deze bijeenkomst aan te melden via: guisweg@vervoerregio.nl

Bedenk hierbij ook dat er nu al een toename van vliegtuigen, van vrachtverkeer, de vele bezorgbusjes en de busjes die naar de diverse scholen gaan. En dit op een weg waar verkeer uit veel zijstraten slecht zicht op de rondweg heeft. Overigens: op vrachtverkeer dat over de busbrug gaat wordt 20 uur per dag én in het weekend NIET gehandhaafd.