Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

We zijn op weg naar de 500e sympathisant

Er zijn bijna 500 huishoudens (individuele woonadressen!!) die zich druk maken over onze woonwijk. Sommigen van hen menen dat actievoeren “toch geen zin heeft” en dat “politici met hun eigen carrière bezig zijn en niet met wat er onder burgers leeft.”
Wij zijn van mening dat niets doen geen optie is. Maar vooral: dat we wel degelijk mogelijkheden zien om de plannen van de gemeente te stoppen. Helaas zal dit via juridische procedures moeten gebeuren.

Praat met buren en andere wijkgenoten over de huidige en toekomstige situatie van onze WOONwijk. Vertel hen van onze stichting. De 500e sympathisant kan een verrassing tegemoet zien.