Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Bezwaarschrift uitbreiding Prinsenstichting

Op 24 oktober 2022 diende de stichting een bezwaarschrift in tegen de vergroten van de Prinsenstichting omdat nog steeds onduidelijk is op welke wijze de gemeente de noodzakelijke ontsluiting van de wijk Westerwatering gaat organiseren. Het kan niet uitgesloten worden dat de Westerkoogweg bij het realiseren van die ontsluiting in de toekomst nog een belangrijke rol zal spelen.