Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Eerst mobiliteit op orde, dan pas bouwen

De stichting heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan Centrum Westerkoog (deelplan 1) vanwege de toename van de verkeersdruk op de rondweg (Glazenmaker en Wildeman). Het gaat hier om de voorgenomen bouw van 77 appartementen, een sportschool en huisvesting van het wijkteam. Hieronder kunt u de betreffende stukken lezen.
(Ververs de pagina als hieronder de documenten niet zichtbaar zijn.)

Beroepschrift

Zienswijze