Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Activiteiten van de stichting

Onze activiteiten sinds de eerste bewonersbijeenkomst in 2017. Onze stichting leidt beslist geen slapend bestaan.
Verantwoording activiteiten Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Voorafgaande aan de oprichting van de stichting:
2017– 2018: bewonersbijeenkomsten, met aanwezigheid van enkele raadsleden, op locatie Prinsenstichting. Hierin o.a. besproken dat we een stichting gaan oprichten, wat onze doelen zijn, enzovoort. Op de eerste bijeenkomst kwamen ca. 40 bewoners, daarna is dat aantal alleen maar toegenomen. Bankrekening geopend.
2019-03-15: notariële bekrachtiging van de statuten.
In artikel 5.2 staat: Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van juridische procedures om haar doelen te bereiken.
Vanaf nu spreken we over ‘sympathisanten’: dit zijn inwoners van Westerkoog die zich hebben aangemeld bij de Stichting.
2019-heden:
• Jaarlijks tussen (minimaal) 10 en (maximaal) 27 bestuursvergaderingen
• Jaarlijks, m.u.v. 2020 (corona) sympathisantenavonden in buurthuis de Vuister met ca. 100 aanwezigen per avond. Doel: stand van zaken doorspreken, financiële verantwoording afleggen, ideeën ophalen, enzovoort
• In totaal ca. 30 keer met raadsleden en fracties van nagenoeg alle politieke partijen gesproken
• Diverse keren met wethouder(s) overleg gehad
• Overleggen met wijkmanagers gehad
• Ingesproken bij raadsvergaderingen (tijdens corona online).
• Gesproken tijdens ‘Praat met de Raad’
• Met ca. 100 sympathisanten ‘Witte T-shirt’-actie aan einde van raadsvergadering en petitie aan de burgemeester overhandigt
• Circa 20 keer overleg gehad met andere groeperingen zoals Hart voor Stad, Ongeschonden Behoud Westzijderveld, Bewonersvereniging Westerwatering
• Informatie ingewonnen via diverse kanalen, zoals: verkeerskundigen, universiteiten, expert in MKBA’s (Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyses) enzovoort
• Interviews met journalisten
• Meerdere keren per jaar nieuwsbrieven aan onze sympathisanten
• We zitten op Facebook en hebben een eigen website
• Acties in de wijk d.m.v. flyers, banners, kerstkaarten enzovoort.
• Actie tegen de voorgenomen bomenkap d.m.v. posters op bomen langs de rondweg
• Diverse overleggen met onze advocaat
• Er zijn sinds januari 2020 meer dan 300 mailtjes van sympathisanten, bewoners, enzovoort in onze mailbox beantwoord