Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Aanpassingen aan de rondweg

Al in 2019 werd bij de meedenkavonden van de gemeente duidelijk dat de rondweg toen al (dus NU nog steeds!) onveilig is voor met name fietsers en voetgangers. Uit, via de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagde informatie blijkt dat er buiten de spitsuren GEEN registratie is van vrachtwagens die over de brug gaan. Dat is technisch niet mogelijk, kregen we te horen. Met die opmerkingen is door de gemeente niets gedaan. Waar is het wachten op … ?

Over de rondweg rijdt steeds meer verkeer. Er rijden regelmatig vrachtwagens door de wijk en nog erger: over de busbrug. In de spits blijkt ca. 10% van de overtreders uit vrachtverkeer te bestaan.

Uiteindelijk moet de rechter uitspraak doen of de brug ook tijdens de spits open kan. En dat kan nog lang duren. Wij willen niet langer wachten en gaan een eerste opzet maken over wat wij onder een veilige rondweg verstaan. U zult op een later tijdstip benaderd worden om uw ideeën met ons te delen.

In ieder geval zou de invoering van het in heel Zaanstad beoogde 30 km regime nu al een belangrijke verbetering zijn!