Tijdlijn

De geschiedenis van de busbrug vol beloftes van de gemeente (die niet worden nagekomen), rechtszaken, tegenstrijdige plannen en het voeden van de misvatting dat Westerkoog en Westerwatering tegengestelde belangen hebben.

Tijdlijn
1978 1984

1978

De wijk wordt gebouwd in de jaren '70, waarin de infrastructuur voor een zuidelijke en noordelijk ontsluiting is voorzien, ook met het oog op de toekomstige bouw van het Westzijderveld.

1984

De Westerkoogweg (de "weg binnendoor") is bestraat en wordt onder meer gebruikt door de stadsbus.