Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Wie en Waarom

De stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog zet zich in voor de bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk en wil voorkomen dat de rondweg een doorgaande route wordt door de planologische fouten die in het verleden zijn ontstaan. Besluiten van overheden die naar onze mening nadelig zijn voor onze wijk bestrijdt de stichting met alle mogelijk wettelijke middelen.
Wij kunnen dat niet zonder uw hulp! Steun ons en sluit u aan als sympathisant met een mailtje naar veiligwesterkoog@gmail.com.

De openstelling van de busbrug in 2010 heeft veel  (sluip) verkeer aangetrokken. Het besluit de brug ook in de spitsuren open te stellen zal de verkeersintensiteit aanzienlijk verhogen en een alternatief vormen voor de provinciale weg. De gemeente zelf komt met de prognose van 1000 auto’s tijdens de spits ofwel één auto per drie seconde.

Plan Centrum Westerkoog

De stichting heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan Centrum Westerkoog vanwege de toename van de verkeersdruk op de rondweg.

Zwartboek rondweg

Vorig jaar hebben we u gevraagd om mee te werken aan een zwartboek over de verkeersonveiligheid in onze WOONwijk.
Hierop hebben we ruim 100 reacties gehad, waarvoor onze dankDe verwachting is dat het eind april is afgerond waarna wij het met zoveel mogelijk bewoners van Westerkoog aan de gemeenteraad kunnen overhandigen. Zodra we een datum weten krijgt u een uitnodiging van ons om mee te gaan naar het stadhuis. Daarna kunt u het zwartboek op onze website vinden.

Afschaffen spitssluiting?

Al ruim 13 jaar is de brug open. Alleen op werkdagen tijdens de spits kan de brug niet door auto’s gebruikt worden. De gemeente heeft in 2020 het besluit genomen om ook de spitssluiting af te schaffen. De Stichting ijvert voor vernietiging van dat besluit.

Voorkom de bomenkap

Voor de inrichting van de rondweg die de gemeente voor ogen staat, moeten ca. 70 bomen worden gekapt.

Vergunning geweigerd

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland laten weten dat in het kader van de Wet Natuurbescherming een vergunning tot volledige openstelling van Busbrug is geweigerd.
Meer hierover leest u in onze nieuwsbrief van april 2024.

Contact