Ga naar de inhoud

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog

Home | Nieuws | Over

Wie en Waarom

De stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog zet zich in voor de bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk en wil voorkomen dat de rondweg een doorgaande route wordt door de planologische fouten die in het verleden zijn ontstaan. Besluiten van overheden die naar onze mening nadelig zijn voor onze wijk bestrijdt de stichting met alle mogelijk wettelijke middelen.
Wij kunnen dat niet zonder uw hulp! Steun ons en sluit u aan als sympathisant met een mailtje naar veiligwesterkoog@gmail.com.

De openstelling van de busbrug in 2010 heeft veel  (sluip) verkeer aangetrokken. Het besluit de brug ook in de spitsuren open te stellen zal de verkeersintensiteit aanzienlijk verhogen en een alternatief vormen voor de provinciale weg. De gemeente zelf komt met de prognose van 1000 auto’s tijdens de spits ofwel één auto per drie seconde.

Plan Centrum Westerkoog

De stichting heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de wijziging van het bestemmingsplan Centrum Westerkoog vanwege de toename van de verkeersdruk op de rondweg.

Zwartboek rondweg

Op onze vraag uw mening te geven over de rondweg hebben 112 wijkbewoners gereageerd. Een uitstekende response waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. De teneur van de reacties is grosso modo men de rondweg een gevaarlijke weg vindt en de vele kruispunten onoverzichtelijk zijn door de snelheid van het autoverkeer.

Uw reacties zullen een weg vinden in het zwartboek dat wij in de herfst hopen te publiceren.

Afschaffen spitssluiting?

Al ruim 13 jaar is de brug open. Alleen op werkdagen tijdens de spits kan de brug niet door auto’s gebruikt worden. De gemeente heeft in 2020 het besluit genomen om ook de spitssluiting af te schaffen. De Stichting ijvert voor vernietiging van dat besluit.

Voorkom de bomenkap

Voor de inrichting van de rondweg die de gemeente voor ogen staat, moeten ca. 70 bomen worden gekapt.

Contact